Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. március 23.

2012. március 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. március 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,2 milliárd euróval csökkent, 250,5 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. március 22. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 2,3 milliárd USD 1,8 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 346,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,0 milliárd euróval 867 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 17,6 milliárd euróval 156,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 20,3 milliárd euróval csökkent, 152,3 milliárd euróra. 2012. március 21-én, szerdán lejárt egy 42,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 59,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 218 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,8 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 11,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 785,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 758,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 4,1 milliárd euróval 279,3 milliárd euróra csökkent. A növekedés hátterében az értékpapír-piaci program és az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott értékpapír-visszaváltás állt, amely bőségesen ellensúlyozta a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott értékpapír-vásárlást. Így a 2012. március 23-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 213,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 56,9 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 8,9 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 42,9 milliárd euróval 89,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 423 450 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 247 482 921
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 87 066 225
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 160 416 697
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 70 758 −596
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 645 627
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 645 627
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 155 888 6 403
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 59 543 17 365
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 095 505 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 834 −10 950
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 6 −11
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 57 708 2 438
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 626 257 −4 189
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 279 344 −4 056
7.2 Egyéb értékpapírok 346 913 −134
8 Euróban denominált államadósság 31 176 0
9 Egyéb eszközök 351 486 −9 050
Eszközök összesen 2 982 849 −3 445
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 867 063 −2 043
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 092 866 −16 210
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 89 273 −42 900
2.2 Betéti rendelkezésre állás 785 393 26 639
2.3 Lekötött betétek 218 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 201 51
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 645 116
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 167 925 14 969
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 156 522 17 589
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 403 −2 620
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 90 704 −2 704
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 099 −802
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 696 1 320
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 696 1 320
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 942 0
10 Egyéb kötelezettségek 217 875 1 904
11 Átértékelési számlák 394 029 0
12 Saját tőke 83 004 4
Források összesen 2 982 849 −3 445
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok