Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 martie 2012

20 martie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 16 martie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 1,0 miliarde EUR, până la 250,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
15 martie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 1,6 miliarde USD 2,3 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 1,1 miliarde EUR, până la 347,0 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 1,5 miliarde EUR, până la 869,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 4,6 miliarde EUR, până la 138,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 89,1 miliarde EUR, până la 172,6 miliarde EUR. Miercuri, 14 martie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 17,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 42,2 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 14,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 9,8 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 14 martie 2012, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 219,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 218 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 11,8 miliarde EUR (faţă de 0,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 758,8 miliarde EUR (faţă de 798,0 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 0,4 miliarde EUR, până la 283,4 miliarde EUR. Creşterea s‑a datorat cumpărărilor decontate pe parcursul săptămânii în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, a căror valoare a fost mai mult decât compensată de cea a răscumpărărilor de titluri în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 16 martie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 217,8 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 57,0 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 8,7 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 34,2 miliarde EUR, până la 132,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 423 449 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 246 561 −418
2.1 Creanţe asupra FMI 86 841 −20
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 159 719 −397
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 71 354 987
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 018 −2 345
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 018 −2 345
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 149 485 31 212
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 42 178 24 638
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 095 505 −4 571
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 11 784 11 151
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 17 −6
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 55 269 −2 611
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 630 446 −676
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 283 399 389
7.2 Alte titluri 347 047 −1 065
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 31 176 0
9 Alte active 360 536 −45 638
Total active 2 986 294 −19 488
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 869 106 −1 500
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 109 076 −23 626
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 132 173 34 229
2.2 Facilitatea de depozit 758 754 −39 200
2.3 Depozite pe termen fix 218 000 −1 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 150 −17 155
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 529 −5 826
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 152 956 7 002
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 138 933 4 632
5.2 Alte angajamente 14 024 2 370
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 93 408 1 114
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 901 −10
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 376 −423
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 376 −423
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 942 0
10 Alte pasive 215 971 3 780
11 Conturi de reevaluare 394 029 0
12 Capital şi rezerve 83 000 0
Total pasive 2 986 294 −19 488
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media