Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. märts 2012

20. märts 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

16. märtsil 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 1,0 miljardi euro võrra 250,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
15. märts 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,6 miljardit USA dollarit 2,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,1 miljardi euro võrra 347,0 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 1,5 miljardi euro võrra 869,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 4,6 miljardi euro võrra 138,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 89,1 miljardi euro võrra 172,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. märtsil 2012 möödus 17,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 42,2 miljardit eurot. Samal päeval möödus 14,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 9,8 miljardit eurot. Kolmapäeval, 14. mail 2012 möödus ka 219,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 218 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 11,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 758,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 798,0 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,4 miljardi euro võrra 283,4 miljardi euroni. Kasvu tingis nädala jooksul ostude arveldamine tagatud võlakirjade teise ostukava raames, mis tasakaalustas täielikult väärtpaberite lunastamise tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 16. märtsil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 217,8 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 57,0 miljardi ja 8,7 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 34,2 miljardi euro võrra 132,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 423 449 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 246 561 −418
2.1 Nõuded RVFle 86 841 −20
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 159 719 −397
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 71 354 987
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 018 −2 345
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 018 −2 345
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 149 485 31 212
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 42 178 24 638
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 095 505 −4 571
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 11 784 11 151
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 17 −6
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 55 269 −2 611
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 630 446 −676
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 283 399 389
7.2 Muud väärtpaberid 347 047 −1 065
8 Valitsussektori võlg eurodes 31 176 0
9 Muud varad 360 536 −45 638
Varad kokku 2 986 294 −19 488
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 869 106 −1 500
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 109 076 −23 626
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 132 173 34 229
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 758 754 −39 200
2.3 Tähtajalised hoiused 218 000 −1 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 150 −17 155
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 529 −5 826
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 152 956 7 002
5.1 Valitsussektor 138 933 4 632
5.2 Muud kohustused 14 024 2 370
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 93 408 1 114
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 901 −10
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 376 −423
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 376 −423
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 942 0
10 Muud kohustused 215 971 3 780
11 Ümberhindluskontod 394 029 0
12 Kapital ja reservid 83 000 0
Kohustused kokku 2 986 294 −19 488
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid