Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.3.2012

20.3.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.3.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,0 miljardilla eurolla 250,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
15.3.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 2,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,1 miljardilla eurolla 347,0 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,5 miljardilla eurolla 869,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 4,6 miljardilla eurolla 138,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 89,1 miljardilla eurolla 172,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.3.2012 erääntyi 17,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 42,2 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 14,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 9,8 miljardin euron operaatio. Keskiviikkona 14.3.2012 erääntyi myös 219,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 218 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 11,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 758,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 798,0 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 283,4 miljardiin euroon uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen sekä alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 16.3.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 217,8 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 57,0 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 8,7 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 34,2 miljardilla eurolla 132,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 423 449 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 246 561 −418
2.1 Saamiset IMF:ltä 86 841 −20
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 159 719 −397
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 71 354 987
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 018 −2 345
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 018 −2 345
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 149 485 31 212
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 42 178 24 638
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 095 505 −4 571
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 11 784 11 151
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 17 −6
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 55 269 −2 611
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 630 446 −676
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 283 399 389
7.2 Muut arvopaperit 347 047 −1 065
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 31 176 0
9 Muut saamiset 360 536 −45 638
Vastaavaa yhteensä 2 986 294 −19 488
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 869 106 −1 500
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 109 076 −23 626
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 132 173 34 229
2.2 Talletusmahdollisuus 758 754 −39 200
2.3 Määräaikaistalletukset 218 000 −1 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 150 −17 155
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 529 −5 826
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 152 956 7 002
5.1 Julkisyhteisöt 138 933 4 632
5.2 Muut 14 024 2 370
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 93 408 1 114
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 901 −10
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 376 −423
8.1 Talletukset ja muut velat 7 376 −423
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 942 0
10 Muut velat 215 971 3 780
11 Arvonmuutostilit 394 029 0
12 Pääoma ja rahastot 83 000 0
Vastattavaa yhteensä 2 986 294 −19 488
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle