Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. kovo 16 d.

2012 m. kovo 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. kovo 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,0 mlrd. eurų – iki 250,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. kovo 15 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,6 mlrd. JAV dolerių 2,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 347,0 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 869,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,6 mlrd. eurų – iki 138,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 89,1 mlrd. eurų – iki 172,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. kovo 14 d., baigėsi 17,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 42,2 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 14,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 9,8 mlrd. eurų vertės operacija. Trečiadienį, 2012 d. kovo 14 d., taip pat baigėsi 219,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 218 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 11,8 mlrd. eurų (palyginti su 0,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 758,8 mlrd. eurų (palyginti su 798,0 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 283,4 mlrd. eurų dėl šią savaitę pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą įvykdytų pirkimų, taip visiškai kompensuojant vertybinių popierių išpirkimą pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. kovo 16 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 217,8 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 57,0 mlrd. eurų ir 8,7 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 34,2 mlrd. eurų – iki 132,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 423 449 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 246 561 −418
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 841 −20
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 159 719 −397
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 71 354 987
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 018 −2 345
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 018 −2 345
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 149 485 31 212
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 42 178 24 638
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 095 505 −4 571
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 11 784 11 151
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 −6
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 55 269 −2 611
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 630 446 −676
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 283 399 389
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 347 047 −1 065
8 Valdžios skola eurais 31 176 0
9 Kitas turtas 360 536 −45 638
Visas turtas 2 986 294 −19 488
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 869 106 −1 500
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 109 076 −23 626
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 132 173 34 229
2.2 Indėlių galimybė 758 754 −39 200
2.3 Terminuotieji indėliai 218 000 −1 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 150 −17 155
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 529 −5 826
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 152 956 7 002
5.1 Valdžiai 138 933 4 632
5.2 Kiti įsipareigojimai 14 024 2 370
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 93 408 1 114
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 901 −10
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 376 −423
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 376 −423
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 942 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 971 3 780
11 Perkainojimo sąskaitos 394 029 0
12 Kapitalas ir rezervai 83 000 0
Visi įsipareigojimai 2 986 294 −19 488
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai