Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. március 16.

2012. március 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. március 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 1,0 milliárd euróval 250,7 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. március 15. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,6 milliárd USD 2,3 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,1 milliárd euróval 347,0 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,5 milliárd euróval 869,1 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,6 milliárd euróval 138,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 89,1 milliárd euróval 172,6 milliárd euróra emelkedett. 2012. március 14-én, szerdán lejárt egy 17,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 42,2 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 14,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 9,8 milliárd euro értékben. Szintén 2012. március 14-én, szerdán 219,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 218 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 11,8 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 758,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 798,0 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,4 milliárd euróval 283,4 milliárd euróra emelkedett. A növekedés hátterében a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében a hét során elszámolt értékpapír-vásárlás áll, amely bőségesen ellensúlyozta az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében visszaváltott állományt. Így a 2012. március 16-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 217,8 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 57,0 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 8,7 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 34,2 milliárd euróval 132,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 423 449 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 246 561 −418
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 86 841 −20
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 159 719 −397
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 71 354 987
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 018 −2 345
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 018 −2 345
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 149 485 31 212
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 42 178 24 638
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 095 505 −4 571
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 11 784 11 151
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 17 −6
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 55 269 −2 611
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 630 446 −676
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 283 399 389
7.2 Egyéb értékpapírok 347 047 −1 065
8 Euróban denominált államadósság 31 176 0
9 Egyéb eszközök 360 536 −45 638
Eszközök összesen 2 986 294 −19 488
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 869 106 −1 500
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 109 076 −23 626
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 132 173 34 229
2.2 Betéti rendelkezésre állás 758 754 −39 200
2.3 Lekötött betétek 218 000 −1 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 150 −17 155
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 529 −5 826
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 152 956 7 002
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 138 933 4 632
5.2 Egyéb kötelezettségek 14 024 2 370
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 93 408 1 114
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 901 −10
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 376 −423
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 376 −423
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 942 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 971 3 780
11 Átértékelési számlák 394 029 0
12 Saját tőke 83 000 0
Források összesen 2 986 294 −19 488
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok