Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 septembrie 2011

6 septembrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 2 septembrie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la 176,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 0,5 miliarde EUR, până la 334,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 2,8 miliarde EUR, până la 853,0 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au diminuat cu 17,6 miliarde EUR, până la 44,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 43,4 miliarde EUR, până la 246,5 miliarde EUR. Miercuri, 31 august 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 133,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 121,7 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 110,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 115,5 miliarde EUR. Joi, 1 septembrie 2011, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 48,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 49,4 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 151,1 miliarde EUR (faţă de 121,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 13,3 miliarde EUR, până la 188,6 miliarde EUR. Majorarea s-a datorat rezultatului net al cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al răscumpărării titlurilor în cadrul programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 2 septembrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 128,9 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59,7 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 17,3 miliarde EUR, până la 179,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 363 248 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 214 286 −649
2.1 Creanţe asupra FMI 75 959 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 138 327 −649
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 402 502
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 869 118
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 869 118
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 513 772 −10 809
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 121 669 −12 005
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 392 055 1 225
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 14 14
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 33 −43
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 50 065 237
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 523 034 12 709
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 188 564 13 255
7.2 Alte titluri 334 470 −546
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 944 0
9 Alte active 327 503 −619
Total active 2 073 122 1 489
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 852 975 2 786
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 446 983 15 297
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 179 746 −17 252
2.2 Facilitatea de depozit 151 097 29 906
2.3 Depozite pe termen fix 115 500 5 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 640 −2 358
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 225 −435
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 53 348 −17 562
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 44 895 −17 632
5.2 Alte angajamente 8 452 70
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 43 695 −902
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 692 608
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 228 −545
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 228 −545
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 170 0
10 Alte pasive 207 668 2 242
11 Conturi de reevaluare 316 657 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 073 122 1 489
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media