Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. rugsėjo 2 d.

2011 m. rugsėjo 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. rugsėjo 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 176,6 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 334,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 853,0 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,6 mlrd. eurų – iki 44,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 43,4 mlrd. eurų – iki 246,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. rugpjūčio 31 d., baigėsi 133,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 121,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 110,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 115,5 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2011 m. rugsėjo 1 d., baigėsi 48,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 49,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (panašiai kaip praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 151,1 mlrd. eurų (palyginti su 121,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 13,3 mlrd. eurų – iki 188,6 mlrd. eurų dėl grynojo rezultato, gauto įvykdžius pirkimus pagal Vertybinių popierių rinkų programą, ir pasibaigus pagal padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. rugsėjo 2 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 128,9 mlrd. eurų ir 59,7 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,3 mlrd. eurų – iki 179,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 363 248 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 214 286 −649
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 75 959 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 138 327 −649
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 402 502
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 869 118
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 869 118
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 513 772 −10 809
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 121 669 −12 005
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 392 055 1 225
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 14 14
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 −43
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 50 065 237
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 523 034 12 709
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 188 564 13 255
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 334 470 −546
8 Valdžios skola eurais 33 944 0
9 Kitas turtas 327 503 −619
Visas turtas 2 073 122 1 489
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 852 975 2 786
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 446 983 15 297
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 179 746 −17 252
2.2 Indėlių galimybė 151 097 29 906
2.3 Terminuotieji indėliai 115 500 5 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 640 −2 358
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 225 −435
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 53 348 −17 562
5.1 Valdžiai 44 895 −17 632
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 452 70
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 43 695 −902
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 692 608
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 228 −545
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 228 −545
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 170 0
10 Kiti įsipareigojimai 207 668 2 242
11 Perkainojimo sąskaitos 316 657 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 073 122 1 489
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai