Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.9.2011

6.9.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.9.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 176,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 334,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,8 miljardilla eurolla 853,0 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 17,6 miljardilla eurolla 44,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 43,4 miljardilla eurolla 246,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 31.8.2011 erääntyi 133,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 121,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 110,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 115,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 1.9.2011 erääntyi 48,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 49,4 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 151,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 121,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,3 miljardilla eurolla 188,6 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 2.9.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 128,9 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,7 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 17,3 miljardilla eurolla 179,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 363 248 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 214 286 −649
2.1 Saamiset IMF:ltä 75 959 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 138 327 −649
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 402 502
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 869 118
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 869 118
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 513 772 −10 809
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 121 669 −12 005
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 392 055 1 225
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 14 14
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 33 −43
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 50 065 237
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 523 034 12 709
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 188 564 13 255
7.2 Muut arvopaperit 334 470 −546
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 944 0
9 Muut saamiset 327 503 −619
Vastaavaa yhteensä 2 073 122 1 489
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 852 975 2 786
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 446 983 15 297
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 179 746 −17 252
2.2 Talletusmahdollisuus 151 097 29 906
2.3 Määräaikaistalletukset 115 500 5 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 640 −2 358
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 225 −435
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 53 348 −17 562
5.1 Julkisyhteisöt 44 895 −17 632
5.2 Muut 8 452 70
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 43 695 −902
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 692 608
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 228 −545
8.1 Talletukset ja muut velat 11 228 −545
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 170 0
10 Muut velat 207 668 2 242
11 Arvonmuutostilit 316 657 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 073 122 1 489
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle