Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. szeptember 2.

2011. szeptember 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. szeptember 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 176,6 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 334,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,8 milliárd euróval, 853,0 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 17,6 milliárd euróval csökkent, 44,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 43,4 milliárd euróval csökkent, 246,5 milliárd euróra. 2011. augusztus 31-én, szerdán lejárt egy 133,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 121,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 110,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 115,5 milliárd euro értékben. 2011. szeptember 1-jén, csütörtökön lejárt egy 48,1 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 49,4 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 151,1 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 121,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,3 milliárd euróval 188,6 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az értékpapír-piaci program keretében elszámolt vásárlás és a fedezettkötvény-vásárlási program keretében visszaváltott értékpapír-állomány nettó eredménye. Ezért a 2011. szeptember 2-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 128,9 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,7 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 17,3 milliárd euróval 179,7 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 363 248 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 214 286 −649
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 75 959 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 138 327 −649
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 402 502
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 869 118
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 869 118
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 513 772 −10 809
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 121 669 −12 005
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 392 055 1 225
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 14 14
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 33 −43
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 50 065 237
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 523 034 12 709
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 188 564 13 255
7.2 Egyéb értékpapírok 334 470 −546
8 Euróban denominált államadósság 33 944 0
9 Egyéb eszközök 327 503 −619
Eszközök összesen 2 073 122 1 489
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 852 975 2 786
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 446 983 15 297
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 179 746 −17 252
2.2 Betéti rendelkezésre állás 151 097 29 906
2.3 Lekötött betétek 115 500 5 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 640 −2 358
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 225 −435
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 53 348 −17 562
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 44 895 −17 632
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 452 70
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 43 695 −902
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 692 608
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 228 −545
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 228 −545
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 170 0
10 Egyéb kötelezettségek 207 668 2 242
11 Átértékelési számlák 316 657 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 073 122 1 489
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok