Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. september 2011

6. september 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

2. septembril 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 176,6 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 334,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,8 miljardi euro võrra 853,0 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 17,6 miljardi euro võrra 44,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 43,4 miljardi euro võrra 246,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 31. augustil 2011 möödus 133,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 121,7 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 110,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 115,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 1. septembril 2011 möödus 48,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 49,4 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (sarnane eelmise nädala tasemega) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 151,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 121,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,3 miljardi euro võrra 188,6 miljardi euroni, Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberituruprogrammi raames ja väärtpaberite lunastamine tagatud võlakirjade ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 2. septembril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 128,9 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,7 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 17,3 miljardi euro võrra 179,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 363 248 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 214 286 −649
2.1 Nõuded RVFle 75 959 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 138 327 −649
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 28 402 502
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 869 118
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 869 118
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 513 772 −10 809
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 121 669 −12 005
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 392 055 1 225
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 14 14
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 33 −43
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 50 065 237
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 523 034 12 709
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 188 564 13 255
7.2 Muud väärtpaberid 334 470 −546
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 944 0
9 Muud varad 327 503 −619
Varad kokku 2 073 122 1 489
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 852 975 2 786
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 446 983 15 297
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 179 746 −17 252
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 151 097 29 906
2.3 Tähtajalised hoiused 115 500 5 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 640 −2 358
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 225 −435
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 53 348 −17 562
5.1 Valitsussektor 44 895 −17 632
5.2 Muud kohustused 8 452 70
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 43 695 −902
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 692 608
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 228 −545
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 228 −545
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 170 0
10 Muud kohustused 207 668 2 242
11 Ümberhindluskontod 316 657 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 073 122 1 489
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid