Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 iunie 2011

28 iunie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 24 iunie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 177,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 2,3 miliarde EUR, până la 344,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 0,8 miliarde EUR, până la 843,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 34,2 miliarde EUR, până la 93,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 44,8 miliarde EUR, până la 410,3 miliarde EUR. Miercuri, 22 iunie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 135,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 186,9 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 75 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 74 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (comparativ cu săptămâna precedentă, când nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 13,2 miliarde EUR (faţă de 5,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au redus cu 0,1 miliarde EUR, până la 134,1 miliarde EUR. Această scădere s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 24 iunie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 73,9 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,2 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o creştere de 15,3 miliarde EUR, până la 253,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 350 670 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 217 697 −1 375
2.1 Creanţe asupra FMI 74 879 −1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 817 −1 374
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 719 −9
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 686 565
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 686 565
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 497 523 51 577
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 186 942 51 357
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 310 303 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 213 208
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 65 12
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 40 951 1 715
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 478 820 2 259
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 134 122 −50
7.2 Alte titluri 344 698 2 309
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 521 0
9 Alte active 307 587 2 903
Total active 1 972 174 57 636
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 843 440 769
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 340 625 22 118
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 253 418 15 299
2.2 Facilitatea de depozit 13 189 7 817
2.3 Depozite pe termen fix 74 000 −1 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 18 2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 779 328
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 101 403 34 338
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 93 736 34 157
5.2 Alte angajamente 7 666 180
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 38 005 −2 641
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 520 581
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 056 −1 941
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 056 −1 941
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 612 0
10 Alte pasive 194 366 4 084
11 Conturi de reevaluare 305 890 0
12 Capital şi rezerve 81 479 0
Total pasive 1 972 174 57 636
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media