Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. június 24.

2011. június 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. június 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 177,2 milliárd eurós értékkel gyakorlatilag nem változott.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,3 milliárd euróval 344,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,8 milliárd euróval nőtt, 843,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 34,2 milliárd euróval 93,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 44,8 milliárd euróval 410,3 milliárd euróra emelkedett. 2011. június 22-én, szerdán lejárt egy 135,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 186,9 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 75 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 74 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 13,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 5,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 134,1 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy a fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszavásárolták. Ebből eredően a 2011. június 24-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 73,9 milliárd eurót, a kötvényvásárlási programban képzett portfólió értéke pedig 60,2 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 15,3 milliárd euróval 253,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 350 670 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 217 697 −1 375
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 879 −1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 817 −1 374
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 719 −9
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 686 565
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 686 565
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 497 523 51 577
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 186 942 51 357
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 310 303 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 213 208
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 65 12
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 40 951 1 715
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 478 820 2 259
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 134 122 −50
7.2 Egyéb értékpapírok 344 698 2 309
8 Euróban denominált államadósság 34 521 0
9 Egyéb eszközök 307 587 2 903
Eszközök összesen 1 972 174 57 636
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 843 440 769
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 340 625 22 118
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 253 418 15 299
2.2 Betéti rendelkezésre állás 13 189 7 817
2.3 Lekötött betétek 74 000 −1 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 18 2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 779 328
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 101 403 34 338
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 93 736 34 157
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 666 180
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 38 005 −2 641
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 520 581
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 056 −1 941
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 056 −1 941
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 612 0
10 Egyéb kötelezettségek 194 366 4 084
11 Átértékelési számlák 305 890 0
12 Saját tőke 81 479 0
Források összesen 1 972 174 57 636
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok