Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.6.2011

28.6.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.6.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 177,2 miljardissa eurossa asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2,3 miljardilla eurolla 344,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 843,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 34,2 miljardilla eurolla 93,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 44,8 miljardilla eurolla 410,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.6.2011 erääntyi 135,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 186,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 75 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 74 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 13,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 5,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,1 miljardilla eurolla 134,1 miljardiin euroon katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen vuoksi. Perjantaina 24.6.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 73,9 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,2 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 15,3 miljardilla eurolla 253,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 350 670 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 217 697 −1 375
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 879 −1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 817 −1 374
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 719 −9
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 686 565
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 686 565
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 497 523 51 577
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 186 942 51 357
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 310 303 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 213 208
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 65 12
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 40 951 1 715
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 478 820 2 259
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 134 122 −50
7.2 Muut arvopaperit 344 698 2 309
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 521 0
9 Muut saamiset 307 587 2 903
Vastaavaa yhteensä 1 972 174 57 636
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 843 440 769
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 340 625 22 118
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 253 418 15 299
2.2 Talletusmahdollisuus 13 189 7 817
2.3 Määräaikaistalletukset 74 000 −1 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 18 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 779 328
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 101 403 34 338
5.1 Julkisyhteisöt 93 736 34 157
5.2 Muut 7 666 180
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 38 005 −2 641
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 520 581
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 056 −1 941
8.1 Talletukset ja muut velat 10 056 −1 941
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 612 0
10 Muut velat 194 366 4 084
11 Arvonmuutostilit 305 890 0
12 Pääoma ja rahastot 81 479 0
Vastattavaa yhteensä 1 972 174 57 636
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle