Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. birželio 24 d.

2011 m. birželio 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. birželio 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 177,2 mlrd. eurų – dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 344,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 843,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 34,2 mlrd. eurų – iki 93,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 44,8 mlrd. eurų – iki 410,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. birželio 22 d., baigėsi 135,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 186,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 75 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 74 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 13,2 mlrd. eurų (palyginti su 5,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 134,1 mlrd. eurų, pasibaigus pagal padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. birželio 24 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 73,9 mlrd. eurų ir 60,2 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,3 mlrd. eurų – iki 253,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 350 670 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 217 697 −1 375
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 879 −1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 817 −1 374
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 719 −9
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 686 565
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 686 565
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 497 523 51 577
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 186 942 51 357
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 310 303 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 213 208
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 65 12
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 40 951 1 715
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 478 820 2 259
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 134 122 −50
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 344 698 2 309
8 Valdžios skola eurais 34 521 0
9 Kitas turtas 307 587 2 903
Visas turtas 1 972 174 57 636
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 843 440 769
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 340 625 22 118
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 253 418 15 299
2.2 Indėlių galimybė 13 189 7 817
2.3 Terminuotieji indėliai 74 000 −1 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 18 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 779 328
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 101 403 34 338
5.1 Valdžiai 93 736 34 157
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 666 180
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 38 005 −2 641
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 520 581
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 056 −1 941
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 056 −1 941
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 612 0
10 Kiti įsipareigojimai 194 366 4 084
11 Perkainojimo sąskaitos 305 890 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 479 0
Visi įsipareigojimai 1 972 174 57 636
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai