Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. juuni 2011

28. juuni 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

24. juunil 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute tulemusel praktiliselt muutumatuna 177,2 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2,3 miljardi euro võrra 344,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,8 miljardi euro võrra 843,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 34,2 miljardi euro võrra 93,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 44,8 miljardi euro võrra 410,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. juunil 2011 möödus 135,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 186,9 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 75 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 74 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 13,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 5,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 134,1 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade ostukava raames ostetud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 24. juunil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 73,9 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 60,2 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 15,3 miljardi euro võrra 253,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 350 670 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 217 697 −1 375
2.1 Nõuded RVFle 74 879 −1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 817 −1 374
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 719 −9
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 686 565
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 686 565
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 497 523 51 577
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 186 942 51 357
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 310 303 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 213 208
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 65 12
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 40 951 1 715
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 478 820 2 259
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 134 122 −50
7.2 Muud väärtpaberid 344 698 2 309
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 521 0
9 Muud varad 307 587 2 903
Varad kokku 1 972 174 57 636
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 843 440 769
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 340 625 22 118
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 253 418 15 299
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 13 189 7 817
2.3 Tähtajalised hoiused 74 000 −1 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 18 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 779 328
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 101 403 34 338
5.1 Valitsussektor 93 736 34 157
5.2 Muud kohustused 7 666 180
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 38 005 −2 641
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 520 581
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 056 −1 941
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 056 −1 941
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 612 0
10 Muud kohustused 194 366 4 084
11 Ümberhindluskontod 305 890 0
12 Kapital ja reservid 81 479 0
Kohustused kokku 1 972 174 57 636
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid