Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 ianuarie 2011

1 februarie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 28 ianuarie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,1 miliarde EUR, până la 182,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
27 ianuarie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 70 de milioane USD 70 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au crescut cu 2,2 miliarde EUR, până la 327,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,7 miliarde EUR, până la 821,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 8,2 miliarde EUR, până la 112,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 20,4 miliarde EUR, până la 393,8 miliarde EUR. Miercuri, 26 ianuarie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 176,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 165,6 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 76,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 76,5 miliarde EUR. Joi, 27 ianuarie 2011, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 42,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 71,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 24,4 miliarde EUR (faţă de 27,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas nemodificate la 137,2 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 28 ianuarie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 76,5 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,8 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 2,8 miliarde EUR, până la 211,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 367 431 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 228 283 8
2.1 Creanţe asupra FMI 72 887 −1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 155 396 9
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 116 602
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 177 48
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 177 48
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 494 825 17 311
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 165 603 −11 301
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 329 170 28 668
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −91
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 52 34
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 46 851 −2 452
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 465 126 2 146
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 137 197 −25
7.2 Alte titluri 327 928 2 171
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 954 0
9 Alte active 282 804 −13 216
Total active 1 965 568 4 446
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 821 424 −1 709
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 312 921 −350
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 211 873 2 751
2.2 Facilitatea de depozit 24 416 −3 061
2.3 Depozite pe termen fix 76 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 132 −40
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 268 1 261
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 119 994 7 867
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 112 120 8 203
5.2 Alte angajamente 7 875 −336
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 44 556 −1 585
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 861 −243
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 691 918
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 691 918
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 552 0
10 Alte pasive 180 026 −1 711
11 Conturi de reevaluare 331 545 0
12 Capital şi rezerve 78 731 −1
Total pasive 1 965 568 4 446
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media