Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. jaanuar 2011

1. veebruar 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

28. jaanuaril 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 182,3 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
27. jaanuar 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 70 miljonit USA dollarit 70 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2,2 miljardi euro võrra 327,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,7 miljardi euro võrra 821,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 8,2 miljardi euro võrra 112,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 20,4 miljardi euro võrra 393,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. jaanuaril 2011 möödus 176,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 165,6 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 76,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 76,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 27. jaanuaril 2011 möödus 42,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 71,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 24,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 27,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna 137,2 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 28. jaanuaril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 76,5 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,8 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,8 miljardi euro võrra 211,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 367 431 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 228 283 8
2.1 Nõuded RVFle 72 887 −1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 155 396 9
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 26 116 602
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 19 177 48
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 177 48
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 494 825 17 311
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 165 603 −11 301
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 329 170 28 668
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −91
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 52 34
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 46 851 −2 452
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 465 126 2 146
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 137 197 −25
7.2 Muud väärtpaberid 327 928 2 171
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 954 0
9 Muud varad 282 804 −13 216
Varad kokku 1 965 568 4 446
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 821 424 −1 709
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 312 921 −350
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 211 873 2 751
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 24 416 −3 061
2.3 Tähtajalised hoiused 76 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 132 −40
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 268 1 261
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 119 994 7 867
5.1 Valitsussektor 112 120 8 203
5.2 Muud kohustused 7 875 −336
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 44 556 −1 585
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 861 −243
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 691 918
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 691 918
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 54 552 0
10 Muud kohustused 180 026 −1 711
11 Ümberhindluskontod 331 545 0
12 Kapital ja reservid 78 731 −1
Kohustused kokku 1 965 568 4 446
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid