Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. január 28.

2011. február 1.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. január 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,1 milliárd euróval csökkent, 182,3 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. január 27. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 70 millió USD 70 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,2 milliárd euróval 327,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval 821,4 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,2 milliárd euróval 112,1 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 20,4 milliárd euróval 393,8 milliárd euróra emelkedett. 2011. január 26-án, szerdán lejárt egy 176,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 165,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 76,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 76,5 milliárd euro értékben. 2011. január 27-én, csütörtökön lejárt egy 42,5 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 71,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 24,4 milliárd euro volt (szemben az előző heti 27,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott, értéke 137,2 milliárd euro maradt. Ezért a 2011. január 28-ával záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 76,5 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,8 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,8 milliárd euróval 211,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 367 431 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 228 283 8
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 72 887 −1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 155 396 9
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 116 602
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 177 48
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 177 48
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 494 825 17 311
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 165 603 −11 301
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 329 170 28 668
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −91
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 52 34
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 46 851 −2 452
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 465 126 2 146
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 137 197 −25
7.2 Egyéb értékpapírok 327 928 2 171
8 Euróban denominált államadósság 34 954 0
9 Egyéb eszközök 282 804 −13 216
Eszközök összesen 1 965 568 4 446
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 821 424 −1 709
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 312 921 −350
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 211 873 2 751
2.2 Betéti rendelkezésre állás 24 416 −3 061
2.3 Lekötött betétek 76 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 132 −40
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 268 1 261
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 119 994 7 867
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 112 120 8 203
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 875 −336
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 44 556 −1 585
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 861 −243
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 691 918
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 691 918
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 552 0
10 Egyéb kötelezettségek 180 026 −1 711
11 Átértékelési számlák 331 545 0
12 Saját tőke 78 731 −1
Források összesen 1 965 568 4 446
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok