Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.1.2011

1.2.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.1.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,1 miljardilla eurolla 182,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
27.1.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2,2 miljardilla eurolla 327,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,7 miljardilla eurolla 821,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 8,2 miljardilla eurolla 112,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 20,4 miljardilla eurolla 393,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.1.2011 erääntyi 176,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 165,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 76,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 76,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 27.1.2011 erääntyi 42,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 71,1 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 24,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 27,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 137,2 miljardia euroa. Perjantaina 28.1.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 76,5 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,8 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 2,8 miljardilla eurolla 211,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 367 431 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 228 283 8
2.1 Saamiset IMF:ltä 72 887 −1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 155 396 9
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 116 602
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 177 48
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 177 48
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 494 825 17 311
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 165 603 −11 301
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 329 170 28 668
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −91
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 52 34
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 46 851 −2 452
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 465 126 2 146
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 137 197 −25
7.2 Muut arvopaperit 327 928 2 171
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 954 0
9 Muut saamiset 282 804 −13 216
Vastaavaa yhteensä 1 965 568 4 446
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 821 424 −1 709
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 312 921 −350
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 211 873 2 751
2.2 Talletusmahdollisuus 24 416 −3 061
2.3 Määräaikaistalletukset 76 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 132 −40
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 268 1 261
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 119 994 7 867
5.1 Julkisyhteisöt 112 120 8 203
5.2 Muut 7 875 −336
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 44 556 −1 585
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 861 −243
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 691 918
8.1 Talletukset ja muut velat 14 691 918
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 552 0
10 Muut velat 180 026 −1 711
11 Arvonmuutostilit 331 545 0
12 Pääoma ja rahastot 78 731 −1
Vastattavaa yhteensä 1 965 568 4 446
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle