Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. lednu 2011

1. února 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. ledna 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,1 mld. EUR na 182,3 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné operace
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
27. ledna 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 70 mil. USD 70 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2,2 mld. EUR na 327,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 1,7 mld. EUR na 821,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 8,2 mld. EUR na 112,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 20,4 mld. EUR na 393,8 mld. EUR. Ve středu 26. ledna 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 176,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 165,6 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 76,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 76,5 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 27. ledna 2011 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 42,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 71,1 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (oproti 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 24,4 mld. EUR (oproti 27,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny na úrovni 137,2 mld. EUR. V týdnu končícím 28. ledna 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 76,5 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,8 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,8 mld. EUR na 211,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 367 431 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 228 283 8
2.1 Pohledávky za MMF 72 887 −1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 155 396 9
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 116 602
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 177 48
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 177 48
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 494 825 17 311
5.1 Hlavní refinanční operace 165 603 −11 301
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 329 170 28 668
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −91
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 52 34
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 46 851 −2 452
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 465 126 2 146
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 137 197 −25
7.2 Ostatní cenné papíry 327 928 2 171
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 954 0
9 Ostatní aktiva 282 804 −13 216
Aktiva celkem 1 965 568 4 446
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 821 424 −1 709
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 312 921 −350
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 211 873 2 751
2.2 Vkladová facilita 24 416 −3 061
2.3 Termínované vklady 76 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 132 −40
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 268 1 261
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 119 994 7 867
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 112 120 8 203
5.2 Ostatní závazky 7 875 −336
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 44 556 −1 585
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 861 −243
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 691 918
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 691 918
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 552 0
10 Ostatní pasiva 180 026 −1 711
11 Účty přecenění 331 545 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 731 −1
Pasiva celkem 1 965 568 4 446
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média