Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. sausio 28 d.

2011 m. vasario 1 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. sausio 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 182,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. sausio 27 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 70 mln. JAV dolerių 70 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 327,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 821,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,2 mlrd. eurų – iki 112,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 20,4 mlrd. eurų – iki 393,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. sausio 26 d., baigėsi 176,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 165,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 76,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 76,5 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2011 m. sausio 27 d., baigėsi 42,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 71,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 24,4 mlrd. eurų (palyginti su 27,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė ir buvo 137,2 mlrd. eurų. Dėl to 2011 m. sausio 28 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 76,5 mlrd. eurų ir 60,8 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 211,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 367 431 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 228 283 8
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 72 887 −1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 155 396 9
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 116 602
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 177 48
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 177 48
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 494 825 17 311
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 165 603 −11 301
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 329 170 28 668
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −91
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 52 34
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 46 851 −2 452
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 465 126 2 146
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 137 197 −25
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 327 928 2 171
8 Valdžios skola eurais 34 954 0
9 Kitas turtas 282 804 −13 216
Visas turtas 1 965 568 4 446
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 821 424 −1 709
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 312 921 −350
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 211 873 2 751
2.2 Indėlių galimybė 24 416 −3 061
2.3 Terminuotieji indėliai 76 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 132 −40
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 268 1 261
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 119 994 7 867
5.1 Valdžiai 112 120 8 203
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 875 −336
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 44 556 −1 585
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 861 −243
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 691 918
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 691 918
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 552 0
10 Kiti įsipareigojimai 180 026 −1 711
11 Perkainojimo sąskaitos 331 545 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 731 −1
Visi įsipareigojimai 1 965 568 4 446
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai