Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 mai 2010

11 mai 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 7 mai 2010, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur de către o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2009).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,5 miliarde EUR, până la 169,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 4 miliarde EUR, până la 308,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 4,4 miliarde EUR, până la 802,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 6,4 miliarde EUR, până la 98,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 14,1 miliarde EUR, până la 478 de miliarde EUR. Miercuri, 5 mai 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 75,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 90,3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 2,4 miliarde EUR (faţă de 0,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 282 de miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 251,6 miliarde EUR).

În săptămâna încheiată la 7 mai 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 1,4 miliarde EUR, până la 51,6 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 25,3 miliarde EUR, până la 172,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 286 698 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 209 604 −2 091
2.1 Creanţe asupra FMI 66 485 −32
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 143 120 −2 058
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 760 1 544
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 827 −676
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 827 −676
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 759 976 16 345
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 90 317 14 720
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 667 245 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 382 1 628
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 33 −3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 33 947 1 199
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 360 184 5 440
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 51 648 1 405
7.2 Alte titluri 308 536 4 035
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 576 0
9 Alte active 251 669 4 662
Total active 1 983 241 26 422
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 802 585 4 440
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 454 177 5 071
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 172 162 −25 334
2.2 Facilitatea de depozit 282 013 30 404
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 625 136
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 107 857 −5 229
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 98 584 −6 359
5.2 Alte angajamente 9 272 1 130
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 56 658 16 538
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 786 1 709
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 662 −1 804
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 662 −1 804
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 033 0
10 Alte pasive 166 996 5 561
11 Conturi de reevaluare 249 205 0
12 Capital şi rezerve 76 657 0
Total pasive 1 983 241 26 422
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media