Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. květnu 2010

11. května 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. května 2010 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2009).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,5 mld. EUR na 169,9 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 4 mld. EUR na 308,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,4 mld. EUR na 802,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 6,4 mld. EUR na 98,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 14,1 mld. EUR na 478 mld. EUR. Ve středu 5. května 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 75,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 90,3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,4 mld. EUR (oproti 0,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 282 mld. EUR (oproti 251,6 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 7. května 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,4 mld. EUR na 51,6 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 25,3 mld. EUR na 172,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 286 698 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 209 604 −2 091
2.1 Pohledávky za MMF 66 485 −32
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 143 120 −2 058
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 760 1 544
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 827 −676
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 827 −676
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 759 976 16 345
5.1 Hlavní refinanční operace 90 317 14 720
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 667 245 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 382 1 628
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 33 −3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 33 947 1 199
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 360 184 5 440
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 51 648 1 405
7.2 Ostatní cenné papíry 308 536 4 035
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 576 0
9 Ostatní aktiva 251 669 4 662
Aktiva celkem 1 983 241 26 422
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 802 585 4 440
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 454 177 5 071
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 172 162 −25 334
2.2 Vkladová facilita 282 013 30 404
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 625 136
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 107 857 −5 229
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 98 584 −6 359
5.2 Ostatní závazky 9 272 1 130
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 56 658 16 538
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 786 1 709
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 662 −1 804
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 662 −1 804
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 033 0
10 Ostatní pasiva 166 996 5 561
11 Účty přecenění 249 205 0
12 Kapitál a rezervní fondy 76 657 0
Pasiva celkem 1 983 241 26 422
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média