Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. mai 2010

11. mai 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

7. mail 2010 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2009 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 169,9 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 4 miljardi euro võrra 308,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,4 miljardi euro võrra 802,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,4 miljardi euro võrra 98,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 14,1 miljardi euro võrra 478 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. mail 2010 möödus 75,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 90,3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 282 miljardi euro ulatuses (võrreldes 251,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

7. mail 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,4 miljardi euro võrra 51,6 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 25,3 miljardi euro võrra 172,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 286 698 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 209 604 −2 091
2.1 Nõuded RVFle 66 485 −32
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 143 120 −2 058
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 760 1 544
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 827 −676
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 827 −676
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 759 976 16 345
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 90 317 14 720
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 667 245 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 382 1 628
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 33 −3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 33 947 1 199
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 360 184 5 440
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 51 648 1 405
7.2 Muud väärtpaberid 308 536 4 035
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 576 0
9 Muud varad 251 669 4 662
Varad kokku 1 983 241 26 422
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 802 585 4 440
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 454 177 5 071
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 172 162 −25 334
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 282 013 30 404
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 625 136
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 107 857 −5 229
5.1 Valitsussektor 98 584 −6 359
5.2 Muud kohustused 9 272 1 130
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 56 658 16 538
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 786 1 709
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 662 −1 804
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 662 −1 804
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 033 0
10 Muud kohustused 166 996 5 561
11 Ümberhindluskontod 249 205 0
12 Kapital ja reservid 76 657 0
Kohustused kokku 1 983 241 26 422
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid