Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. maja 2010

11. maj 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. maja 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je posledica prodaje zlatih kovancev s strani ene od centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2009).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 169,9 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 4 milijarde EUR na 308,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,4 milijarde EUR na 802,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,4 milijarde EUR na 98,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 14,1 milijarde EUR na 478 milijard EUR. V sredo, 5. maja 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 75,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 90,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,4 milijarde EUR (v primerjavi z 0,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 282 milijard EUR (v primerjavi s 251,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 7. maja 2010, povečala za 1,4 milijarde EUR na 51,6 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 25,3 milijarde EUR na 172,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 286.698 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 209.604 −2.091
2.1 Terjatve do MDS 66.485 −32
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 143.120 −2.058
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.760 1.544
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.827 −676
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.827 −676
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 759.976 16.345
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 90.317 14.720
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 667.245 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.382 1.628
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 33 −3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 33.947 1.199
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 360.184 5.440
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 51.648 1.405
7.2 Drugi vrednostni papirji 308.536 4.035
8 Dolg širše države v EUR 35.576 0
9 Druga sredstva 251.669 4.662
Skupaj sredstva 1.983.241 26.422
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 802.585 4.440
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 454.177 5.071
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 172.162 −25.334
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 282.013 30.404
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 625 136
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 107.857 −5.229
5.1 Širša država 98.584 −6.359
5.2 Druge obveznosti 9.272 1.130
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 56.658 16.538
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.786 1.709
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.662 −1.804
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.662 −1.804
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.033 0
10 Druge obveznosti 166.996 5.561
11 Računi prevrednotenja 249.205 0
12 Kapital in rezerve 76.657 0
Skupaj obveznosti 1.983.241 26.422
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije