Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.5.2010

11.5.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.5.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2009 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,5 miljardilla eurolla 169,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 4 miljardilla eurolla 308,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,4 miljardilla eurolla 802,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,4 miljardilla eurolla 98,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 14,1 miljardilla eurolla 478 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.5.2010 erääntyi 75,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 90,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 282 miljardia euroa (edellisellä viikolla 251,6 miljardia euroa).

Perjantaina 7.5.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,4 miljardilla eurolla 51,6 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 25,3 miljardilla eurolla 172,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 286 698 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 209 604 −2 091
2.1 Saamiset IMF:ltä 66 485 −32
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 143 120 −2 058
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 760 1 544
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 827 −676
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 827 −676
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 759 976 16 345
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 90 317 14 720
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 667 245 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 382 1 628
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 33 −3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 947 1 199
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 360 184 5 440
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 51 648 1 405
7.2 Muut arvopaperit 308 536 4 035
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 576 0
9 Muut saamiset 251 669 4 662
Vastaavaa yhteensä 1 983 241 26 422
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 802 585 4 440
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 454 177 5 071
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 172 162 −25 334
2.2 Talletusmahdollisuus 282 013 30 404
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 625 136
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 107 857 −5 229
5.1 Julkisyhteisöt 98 584 −6 359
5.2 Muut 9 272 1 130
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 56 658 16 538
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 786 1 709
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 662 −1 804
8.1 Talletukset ja muut velat 12 662 −1 804
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 033 0
10 Muut velat 166 996 5 561
11 Arvonmuutostilit 249 205 0
12 Pääoma ja rahastot 76 657 0
Vastattavaa yhteensä 1 983 241 26 422
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle