Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. gegužės 7 d.

2010 m. gegužės 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. gegužės 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų, vienam iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų pardavus aukso (vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 169,9 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 308,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,4 mlrd. eurų – iki 802,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,4 mlrd. eurų – iki 98,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,1 mlrd. eurų – iki 478 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. gegužės 5 d., baigėsi 75,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 90,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,4 mlrd. eurų (palyginti su 0,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 282 mlrd. eurų (palyginti su 251,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. gegužės 7 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 51,6 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 25,3 mlrd. eurų – iki 172,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 286 698 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 209 604 −2 091
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 66 485 −32
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 143 120 −2 058
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 760 1 544
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 827 −676
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 827 −676
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 759 976 16 345
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 90 317 14 720
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 667 245 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 382 1 628
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 −3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 947 1 199
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 360 184 5 440
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 51 648 1 405
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 308 536 4 035
8 Valdžios skola eurais 35 576 0
9 Kitas turtas 251 669 4 662
Visas turtas 1 983 241 26 422
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 802 585 4 440
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 454 177 5 071
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 172 162 −25 334
2.2 Indėlių galimybė 282 013 30 404
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 625 136
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 107 857 −5 229
5.1 Valdžiai 98 584 −6 359
5.2 Kiti įsipareigojimai 9 272 1 130
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 56 658 16 538
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 786 1 709
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 662 −1 804
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 662 −1 804
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 033 0
10 Kiti įsipareigojimai 166 996 5 561
11 Perkainojimo sąskaitos 249 205 0
12 Kapitalas ir rezervai 76 657 0
Visi įsipareigojimai 1 983 241 26 422
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai