Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. május 7.

2010. május 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. május 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenése az eurorendszer egy központi bankjának (a 2009. szeptember 27-én hatályba lépett központi banki aranymegállapodásnak megfelelő) aranyérme-eladását tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,5 milliárd euróval csökkent, 169,9 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 4 milliárd euróval 308,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,4 milliárd euróval nőtt, 802,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,4 milliárd euróval csökkent, 98,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 14,1 milliárd euróval csökkent, 478 milliárd euróra. 2010. május 5-én, szerdán lejárt egy 75,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 90,3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 2,4 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 282 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 251,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. május 7-ével végződő héten 1,4 milliárd euróval, 51,6 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 25,3 milliárd euróval 172,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 286 698 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 209 604 −2 091
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 66 485 −32
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 143 120 −2 058
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 760 1 544
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 827 −676
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 827 −676
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 759 976 16 345
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 90 317 14 720
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 667 245 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 382 1 628
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 33 −3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 33 947 1 199
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 360 184 5 440
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 51 648 1 405
7.2 Egyéb értékpapírok 308 536 4 035
8 Euróban denominált államadósság 35 576 0
9 Egyéb eszközök 251 669 4 662
Eszközök összesen 1 983 241 26 422
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 802 585 4 440
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 454 177 5 071
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 172 162 −25 334
2.2 Betéti rendelkezésre állás 282 013 30 404
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 625 136
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 107 857 −5 229
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 98 584 −6 359
5.2 Egyéb kötelezettségek 9 272 1 130
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 56 658 16 538
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 786 1 709
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 662 −1 804
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 662 −1 804
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 033 0
10 Egyéb kötelezettségek 166 996 5 561
11 Átértékelési számlák 249 205 0
12 Saját tőke 76 657 0
Források összesen 1 983 241 26 422
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok