Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 22 ianuarie 2010

26 ianuarie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 22 ianuarie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,8 miliarde EUR, până la 158,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
20 ianuarie 2010 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 2,2 miliarde CHF 0,8 miliarde CHF
21 ianuarie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 1,2 miliarde USD 0,08 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunile de swap valutar EUR/CHF nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Conform anunţului din data de 18 ianuarie 2010, operaţiunile de furnizare de lichiditate în franci elveţieni nu vor mai fi derulate ulterior datei de 31 ianuarie 2010.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 0,5 miliarde EUR, până la 296,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 4,6 miliarde EUR, până la 783,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 14 miliarde EUR, până la 124,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 90,1 miliarde EUR, până la 577,8 miliarde EUR. Miercuri, 20 ianuarie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 60,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 58 de miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 2,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 5,7 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la nivelul de 0,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 143,1 miliarde EUR (faţă de 232,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

În săptămâna încheiată la 22 ianuarie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 2,2 miliarde EUR, până la 32,1 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 81,9 miliarde EUR, până la 244,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 266 918 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 195 138 −1 273
2.1 Creanţe asupra FMI 62 822 6
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 316 −1 279
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 27 812 −358
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 395 71
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 395 71
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 720 920 1 045
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 58 629 −2 078
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 662 188 3 085
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 83 37
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 19 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 28 468 1 204
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 328 848 1 675
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 32 054 2 160
7.2 Alte titluri 296 793 −485
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 171 0
9 Alte active 248 673 −2 627
Total active 1 870 342 −264
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 783 351 −4 552
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 387 294 −7 222
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 244 221 81 861
2.2 Facilitatea de depozit 143 073 −89 074
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −10
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 293 −224
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 133 000 13 906
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 124 445 13 980
5.2 Alte angajamente 8 554 −74
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 016 −2 388
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 967 −26
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 428 −787
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 428 −787
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 249 0
10 Alte pasive 166 502 1 029
11 Conturi de reevaluare 220 213 0
12 Capital şi rezerve 74 028 1
Total pasive 1 870 342 −264
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media