Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. január 22.

2010. január 26.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. január 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 0,8 milliárd euróval csökkent, 158,3 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. január 20. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 2,2 milliárd CHF 0,8 milliárd CHF
2010. január 21. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,2 milliárd USD 0,08 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. A 2010. január 18-án bejelentetteknek megfelelően ezekre a svájci frank alapú likviditásbővítő műveletekre 2010. január 31. után már nem kerül sor.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 296,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,6 milliárd euróval 783,4 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14 milliárd euróval 124,4  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 90,1 milliárd euróval 577,8 milliárd euróra emelkedett. 2010. január 20-án, szerdán lejárt egy 60,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 58 milliárd euro értékben. Ugyanazon a napon lejárt egy 2,7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 5,7 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 143,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 232,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. január 22-ével végződő héten 2,2 milliárd euróval, 32,1 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 81,9 milliárd euróval 244,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 266 918 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 195 138 −1 273
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 822 6
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 316 −1 279
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 27 812 −358
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 395 71
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 395 71
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 720 920 1 045
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 58 629 −2 078
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 662 188 3 085
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 83 37
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 19 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 28 468 1 204
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 328 848 1 675
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 32 054 2 160
7.2 Egyéb értékpapírok 296 793 −485
8 Euróban denominált államadósság 36 171 0
9 Egyéb eszközök 248 673 −2 627
Eszközök összesen 1 870 342 −264
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 783 351 −4 552
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 387 294 −7 222
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 244 221 81 861
2.2 Betéti rendelkezésre állás 143 073 −89 074
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −10
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 293 −224
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 133 000 13 906
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 124 445 13 980
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 554 −74
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 016 −2 388
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 967 −26
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 428 −787
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 428 −787
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 249 0
10 Egyéb kötelezettségek 166 502 1 029
11 Átértékelési számlák 220 213 0
12 Saját tőke 74 028 1
Források összesen 1 870 342 −264
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok