Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. jaanuar 2010

26. jaanuar 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

22. jaanuaril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 0,8 miljardi euro võrra 158,3 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
20. jaanuar 2010 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 2,2 miljardit Šveitsi franki 0,8 miljardit Šveitsi franki
21. jaanuar 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,2 miljardit USA dollarit 0,08 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehingud ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Nagu 18. jaanuaril 2010 teatati, ei teostata Šveitsi frankides likviidsust lisavaid operatsioone enam pärast 31. jaanuari 2010.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 296,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 4,6 miljardi euro võrra 783,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 14 miljardi euro võrra 124,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 90,1 miljardi euro võrra 577,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. jaanuaril 2010 möödus 60,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 58 miljardit eurot. Samal päeval möödus 2,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 5,7 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 143,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 232,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

22. jaanuaril 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 2,2 miljardi euro võrra 32,1 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 81,9 miljardi euro võrra 244,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 266 918 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 195 138 −1 273
2.1 Nõuded RVFle 62 822 6
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 316 −1 279
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 27 812 −358
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 395 71
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 395 71
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 720 920 1 045
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 58 629 −2 078
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 662 188 3 085
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 83 37
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 19 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 28 468 1 204
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 328 848 1 675
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 32 054 2 160
7.2 Muud väärtpaberid 296 793 −485
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 171 0
9 Muud varad 248 673 −2 627
Varad kokku 1 870 342 −264
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 783 351 −4 552
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 387 294 −7 222
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 244 221 81 861
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 143 073 −89 074
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −10
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 293 −224
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 133 000 13 906
5.1 Valitsussektor 124 445 13 980
5.2 Muud kohustused 8 554 −74
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 016 −2 388
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 967 −26
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 428 −787
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 428 −787
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 51 249 0
10 Muud kohustused 166 502 1 029
11 Ümberhindluskontod 220 213 0
12 Kapital ja reservid 74 028 1
Kohustused kokku 1 870 342 −264
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid