Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.1.2010

26.1.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.1.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,8 miljardilla eurolla 158,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
20.1.2010 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 2,2 miljardia Sveitsin frangia 0,8 miljardia Sveitsin frangia
21.1.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,08 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatioilla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kuten 18.1.2010 ilmoitettiin, näistä Sveitsin frangin määräisistä likviditeettiä lisäävistä operaatioista luovutaan 31.1.2010 mennessä.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 0,5 miljardilla eurolla 296,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 4,6 miljardilla eurolla 783,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14 miljardilla eurolla 124,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 90,1 miljardilla eurolla 577,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.1.2010 erääntyi 60,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 58 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 2,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uuden, 5,7 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 143,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 232,1 miljardia euroa).

Perjantaina 22.1.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 2,2 miljardilla eurolla 32,1 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 81,9 miljardilla eurolla 244,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 266 918 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 195 138 −1 273
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 822 6
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 316 −1 279
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 812 −358
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 395 71
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 395 71
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 720 920 1 045
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 58 629 −2 078
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 662 188 3 085
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 83 37
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 19 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 28 468 1 204
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 328 848 1 675
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 32 054 2 160
7.2 Muut arvopaperit 296 793 −485
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 171 0
9 Muut saamiset 248 673 −2 627
Vastaavaa yhteensä 1 870 342 −264
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 783 351 −4 552
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 387 294 −7 222
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 244 221 81 861
2.2 Talletusmahdollisuus 143 073 −89 074
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −10
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 293 −224
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 133 000 13 906
5.1 Julkisyhteisöt 124 445 13 980
5.2 Muut 8 554 −74
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 016 −2 388
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 967 −26
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 428 −787
8.1 Talletukset ja muut velat 8 428 −787
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 249 0
10 Muut velat 166 502 1 029
11 Arvonmuutostilit 220 213 0
12 Pääoma ja rahastot 74 028 1
Vastattavaa yhteensä 1 870 342 −264
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle