Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. sausio 22 d.

2010 m. sausio 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. sausio 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 158,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. sausio 20 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 2,2 mlrd. CHF 0,8 mlrd. CHF
2010 m. sausio 21 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,2 mlrd. USD 0,08 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Kaip pranešta 2010 m. sausio 18 d., po 2010 m. sausio 31 d. šios likvidumo didinimo Šveicarijos frankais operacijos nebebus atliekamos.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 296,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,6 mlrd. eurų – iki 783,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14 mlrd. eurų – iki 124,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 90,1 mlrd. eurų – iki 577,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. sausio 20 d., baigėsi 60,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 58 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 2,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 5,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 143,1 mlrd. eurų (palyginti su 232,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. sausio 22 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 32,1 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 81,9 mlrd. eurų – iki 244,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 266 918 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 195 138 −1 273
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 822 6
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 316 −1 279
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 812 −358
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 395 71
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 395 71
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 720 920 1 045
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 58 629 −2 078
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 662 188 3 085
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 83 37
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 19 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 28 468 1 204
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 328 848 1 675
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 32 054 2 160
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 296 793 −485
8 Valdžios skola eurais 36 171 0
9 Kitas turtas 248 673 −2 627
Visas turtas 1 870 342 −264
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 783 351 −4 552
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 387 294 −7 222
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 244 221 81 861
2.2 Indėlių galimybė 143 073 −89 074
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −10
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 293 −224
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 133 000 13 906
5.1 Valdžiai 124 445 13 980
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 554 −74
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 016 −2 388
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 967 −26
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 428 −787
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 428 −787
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 249 0
10 Kiti įsipareigojimai 166 502 1 029
11 Perkainojimo sąskaitos 220 213 0
12 Kapitalas ir rezervai 74 028 1
Visi įsipareigojimai 1 870 342 −264
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai