Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 31 iulie 2009

4 august 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 31 iulie 2009, scăderea de 6 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 1,8 miliarde EUR, până la 198,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
29 iulie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 20,5 miliarde CHF 18,9 miliarde CHF
30 iulie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 42,4 miliarde USD 39,8 miliarde USD
30 iulie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 28 de zile 0,2 miliarde USD 0,1 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 0,3 miliarde EUR, până la 302,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 4,3 miliarde EUR, până la 772,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 15,5 miliarde EUR, până la 141,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 27,5 miliarde EUR, până la 567 de miliarde EUR. Miercuri, 29 iulie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 88,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 94,8 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 30 iulie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 30,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 9,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 208,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 195,3 miliarde EUR).

În săptămâna încheiată la 31 iulie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 1,3 miliarde EUR, până la 4,2 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 8,4 miliarde EUR, până la 186,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 232 120 −6
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 159 614 −12
2.1 Creanţe asupra FMI 17 108 268
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 506 −280
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 61 226 −1 413
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 712 −1 235
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 712 −1 235
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 775 730 −14 117
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 94 780 6 507
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 680 780 −20 676
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 151 55
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 19 −3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 24 301 312
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 306 611 992
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 4 232 1 332
7.2 Alte titluri 302 379 −340
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 230 0
9 Alte active 239 548 1 723
Total active 1 854 093 −13 756
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 772 801 4 356
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 394 844 5 033
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 186 105 −8 388
2.2 Facilitatea de depozit 208 737 13 422
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 −1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 298 38
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 151 699 −15 545
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 141 649 −15 525
5.2 Alte angajamente 10 050 −20
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 98 261 −8 767
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 207 −1 218
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 993 1 606
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 993 1 606
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 436 0
10 Alte pasive 152 799 742
11 Conturi de reevaluare 187 797 0
12 Capital şi rezerve 72 958 −1
Total pasive 1 854 093 −13 756
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media