Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 31. juuli 2009

4. august 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

31. juulil 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 6 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 1,8 miljardi euro võrra 198,2 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
29. juuli 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 20,5 miljardit Šveitsi franki 18,9 miljardit Šveitsi franki
30. juuli 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 42,4 miljardit USA dollarit 39,8 miljardit USA dollarit
30. juuli 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 28 päeva 0,2 miljardit USA dollarit 0,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 302,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,3 miljardi euro võrra 772,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 15,5 miljardi euro võrra 141,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 27,5 miljardi euro võrra 567 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. juulil 2009 möödus 88,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 94,8 miljardit eurot. Neljapäeval, 30. juulil 2009 möödus 30,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 9,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 208,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 195,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

31. juulil 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,3 miljardi euro võrra 4,2 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 8,4 miljardi euro võrra 186,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 232 120 −6
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 614 −12
2.1 Nõuded RVFle 17 108 268
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 506 −280
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 61 226 −1 413
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 712 −1 235
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 712 −1 235
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 775 730 −14 117
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 94 780 6 507
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 680 780 −20 676
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 151 55
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 19 −3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 24 301 312
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 306 611 992
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 232 1 332
7.2 Muud väärtpaberid 302 379 −340
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 230 0
9 Muud varad 239 548 1 723
Varad kokku 1 854 093 −13 756
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 772 801 4 356
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 394 844 5 033
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 186 105 −8 388
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 208 737 13 422
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 298 38
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 151 699 −15 545
5.1 Valitsussektor 141 649 −15 525
5.2 Muud kohustused 10 050 −20
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 98 261 −8 767
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 207 −1 218
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 993 1 606
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 993 1 606
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 436 0
10 Muud kohustused 152 799 742
11 Ümberhindluskontod 187 797 0
12 Kapital ja reservid 72 958 −1
Kohustused kokku 1 854 093 −13 756
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid