Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.7.2009

4.8.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 31.7.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 6 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 1,8 miljardilla eurolla 198,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
29.7.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 20,5 miljardia Sveitsin frangia 18,9 miljardia Sveitsin frangia
30.7.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 42,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria 39,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria
30.7.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (28 päivää) 0,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 302,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,3 miljardilla eurolla 772,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 15,5 miljardilla eurolla 141,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 27,5 miljardilla eurolla 567 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.7.2009 erääntyi 88,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 94,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 30.7.2009 erääntyi 30,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 9,5 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 208,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 195,3 miljardia euroa).

Perjantaina 31.7.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 4,2 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 8,4 miljardilla eurolla 186,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 232 120 −6
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 614 −12
2.1 Saamiset IMF:ltä 17 108 268
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 506 −280
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 61 226 −1 413
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 712 −1 235
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 712 −1 235
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 775 730 −14 117
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 94 780 6 507
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 680 780 −20 676
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 151 55
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 19 −3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 24 301 312
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 306 611 992
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 4 232 1 332
7.2 Muut arvopaperit 302 379 −340
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 230 0
9 Muut saamiset 239 548 1 723
Vastaavaa yhteensä 1 854 093 −13 756
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 772 801 4 356
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 394 844 5 033
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 186 105 −8 388
2.2 Talletusmahdollisuus 208 737 13 422
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 298 38
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 151 699 −15 545
5.1 Julkisyhteisöt 141 649 −15 525
5.2 Muut 10 050 −20
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 98 261 −8 767
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 207 −1 218
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 993 1 606
8.1 Talletukset ja muut velat 13 993 1 606
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 436 0
10 Muut velat 152 799 742
11 Arvonmuutostilit 187 797 0
12 Pääoma ja rahastot 72 958 −1
Vastattavaa yhteensä 1 854 093 −13 756
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle