Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. liepos 31 d.

2009 m. rugpjūčio 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. liepos 31 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 6 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 198,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. liepos 29 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 20,5 mlrd. CHF 18,9 mlrd. CHF
2009 m. liepos 30 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 42,4 mlrd. USD 39,8 mlrd. USD
2009 m. liepos 30 d. 28 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,2 mlrd. USD 0,1 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 302,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,3 mlrd. eurų – iki 772,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,5 mlrd. eurų – iki 141,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 27,5 mlrd. eurų – iki 567 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. liepos 29 d., baigėsi 88,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 94,8 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. liepos 30 d., baigėsi 30,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 9,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 208,7 mlrd. eurų (palyginti su 195,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. liepos 31 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 4,2 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,4 mlrd. eurų – iki 186,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 232 120 −6
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 614 −12
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 17 108 268
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 506 −280
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 61 226 −1 413
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 712 −1 235
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 712 −1 235
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 775 730 −14 117
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 94 780 6 507
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 680 780 −20 676
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 151 55
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 19 −3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 301 312
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 306 611 992
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 4 232 1 332
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 302 379 −340
8 Valdžios skola eurais 36 230 0
9 Kitas turtas 239 548 1 723
Visas turtas 1 854 093 −13 756
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 772 801 4 356
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 394 844 5 033
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 186 105 −8 388
2.2 Indėlių galimybė 208 737 13 422
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 298 38
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 151 699 −15 545
5.1 Valdžiai 141 649 −15 525
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 050 −20
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 98 261 −8 767
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 207 −1 218
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 993 1 606
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 993 1 606
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 436 0
10 Kiti įsipareigojimai 152 799 742
11 Perkainojimo sąskaitos 187 797 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 958 −1
Visi įsipareigojimai 1 854 093 −13 756
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai