Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. július 31.

2009. augusztus 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. július 31-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 6 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 1,8 milliárd euróval csökkent, 198,2 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. július 29. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 20,5 milliárd CHF 18,9 milliárd CHF
2009. július 30. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 42,4 milliárd USD 39,8 milliárd USD
2009. július 30. 28 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,2 milliárd USD 0,1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,2. tétel) 0,3 milliárd euróval 302,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,3 milliárd euróval nőtt, 772,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 15,5 milliárd euróval csökkent, 141,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 27,5 milliárd euróval csökkent, 567 milliárd euróra. 2009. július 29-én, szerdán lejárt egy 88,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 94,8 milliárd euro értékben. 2009. július 30-án, csütörtökön lejárt egy 30,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 9,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 208,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 195,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. július 31-ével végződő héten 1,3 milliárd euróval nőtt, 4,2 milliárd euróra.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 8,4 milliárd euróval 186,1 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 232 120 −6
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 614 −12
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 17 108 268
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 506 −280
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 61 226 −1 413
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 712 −1 235
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 712 −1 235
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 775 730 −14 117
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 94 780 6 507
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 680 780 −20 676
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 151 55
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 19 −3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 24 301 312
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 306 611 992
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 4 232 1 332
7.2 Egyéb értékpapírok 302 379 −340
8 Euróban denominált államadósság 36 230 0
9 Egyéb eszközök 239 548 1 723
Eszközök összesen 1 854 093 −13 756
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 772 801 4 356
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 394 844 5 033
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 186 105 −8 388
2.2 Betéti rendelkezésre állás 208 737 13 422
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 298 38
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 151 699 −15 545
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 141 649 −15 525
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 050 −20
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 98 261 −8 767
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 207 −1 218
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 993 1 606
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 993 1 606
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 436 0
10 Egyéb kötelezettségek 152 799 742
11 Átértékelési számlák 187 797 0
12 Saját tőke 72 958 −1
Források összesen 1 854 093 −13 756
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok