Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 aprilie 2008

29 aprilie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 25 aprilie 2008, scăderea de 18 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale care a intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la valoarea de 153,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu. La 24 aprilie 2008, o operaţiune de furnizare de lichidităţi în USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune cu scadenţa la 28 de zile a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au rămas practic nemodificate la valoarea de 109,4 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 1,5 miliarde EUR, până la nivelul de 664,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 18,1 miliarde EUR, până la 83,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 31,3 miliarde EUR, până la 467,5 miliarde EUR. Miercuri, 23 aprilie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 204,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 173 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (faţă de nivelul de 0,3 miliarde EUR consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 49,4 miliarde EUR, până la 196,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 209 643 −18
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 138 660 472
2.1 Creanţe asupra FMI 8 754 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 129 906 472
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 40 142 −339
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 890 114
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 890 114
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 468 020 −31 505
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 173 000 −31 500
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 295 001 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 18 −5
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 34 832 193
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 109 350 48
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 592 0
9 Alte active 350 730 3 704
Total active 1 405 859 −27 331
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 664 260 1 467
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 197 364 −49 596
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 196 875 −49 439
2.2 Facilitatea de depozit 140 −148
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 349 −9
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 184 −8
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 90 394 17 745
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 83 139 18 163
5.2 Alte angajamente 7 255 −418
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 58 072 −372
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 888 126
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 348 247
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 348 247
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 148 0
10 Alte pasive 142 150 2 657
11 Conturi de reevaluare 156 231 0
12 Capital şi rezerve 71 820 403
Total pasive 1 405 859 −27 331
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media