Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.4.2008

29.4.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.4.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 18 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 153,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta. Torstaina 24.4.2008 erääntyi Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä operaatio, ja samalla suoritettiin uuden Yhdysvaltain dollarin määräisen operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Nämä eurojärjestelmän operaatiot liittyvät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan 109,4 miljardina eurona. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 664,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 18,1 miljardilla eurolla 83,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 31,3 miljardilla eurolla 467,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.4.2008 erääntyi 204,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 173 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 49,4 miljardilla eurolla 196,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 209 643 −18
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 138 660 472
2.1 Saamiset IMF:ltä 8 754 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 129 906 472
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 40 142 −339
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 890 114
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 890 114
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 468 020 −31 505
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 173 000 −31 500
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 295 001 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 18 −5
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 34 832 193
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 109 350 48
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 592 0
9 Muut saamiset 350 730 3 704
Vastaavaa yhteensä 1 405 859 −27 331
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 664 260 1 467
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 197 364 −49 596
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 196 875 −49 439
2.2 Talletusmahdollisuus 140 −148
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 349 −9
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 184 −8
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 90 394 17 745
5.1 Julkisyhteisöt 83 139 18 163
5.2 Muut 7 255 −418
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 58 072 −372
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 888 126
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 348 247
8.1 Talletukset ja muut velat 19 348 247
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 148 0
10 Muut velat 142 150 2 657
11 Arvonmuutostilit 156 231 0
12 Pääoma ja rahastot 71 820 403
Vastattavaa yhteensä 1 405 859 −27 331
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle