Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. dubnu 2008

29. dubna 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. dubna 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 18 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,2 mld. EUR na 153,4 mld. EUR. Dne 24. dubna 2008 byla splatná operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech a byla vypořádána další se splatností 28 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) zůstal prakticky nezměněn na úrovni 109,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,5 mld. EUR na 664,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 18,1 mld. EUR na 83,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 31,3 mld. EUR na 467,5 mld. EUR. Ve středu 23. dubna 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 204,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 173 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,3 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 49,4 mld. EUR na 196,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 209 643 −18
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 138 660 472
2.1 Pohledávky za MMF 8 754 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 129 906 472
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 40 142 −339
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 890 114
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 890 114
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 468 020 −31 505
5.1 Hlavní refinanční operace 173 000 −31 500
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 295 001 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 18 −5
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 34 832 193
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 109 350 48
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 592 0
9 Ostatní aktiva 350 730 3 704
Aktiva celkem 1 405 859 −27 331
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 664 260 1 467
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 197 364 −49 596
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 196 875 −49 439
2.2 Vkladová facilita 140 −148
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 349 −9
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 184 −8
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 90 394 17 745
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 83 139 18 163
5.2 Ostatní závazky 7 255 −418
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 58 072 −372
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 888 126
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 348 247
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 348 247
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 148 0
10 Ostatní pasiva 142 150 2 657
11 Účty přecenění 156 231 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 820 403
Pasiva celkem 1 405 859 −27 331
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média