Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. április 25.

2008. április 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. április 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 18 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 153,4 milliárd euróra. 2008. április 24-én lejárt egy USA-dollárban végzett likviditásbővítő művelet, és egy új, 28 napos műveletet elszámolására került sor. Ezeket a műveleteket az eurorendszer az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan hajtotta végre.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) gyakorlatilag nem változott, értéke 109,4 milliárd  euro volt. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,5 milliárd euróval nőtt, 664,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 18,1 milliárd euróval 83,1 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 31,3 milliárd euróval csökkent, 467,5 milliárd euróra. 2008. április 23-án, szerdán lejárt egy 204,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 173 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 49,4 milliárd euróval csökkent, 196,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 209 643 −18
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 138 660 472
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 8 754 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 129 906 472
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 40 142 −339
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 890 114
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 890 114
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 468 020 −31 505
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 173 000 −31 500
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 295 001 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 18 −5
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 34 832 193
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 109 350 48
8 Euróban denominált államadósság 38 592 0
9 Egyéb eszközök 350 730 3 704
Eszközök összesen 1 405 859 −27 331
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 664 260 1 467
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 197 364 −49 596
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 196 875 −49 439
2.2 Betéti rendelkezésre állás 140 −148
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 349 −9
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 184 −8
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 90 394 17 745
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 83 139 18 163
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 255 −418
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 58 072 −372
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 888 126
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 348 247
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 348 247
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 148 0
10 Egyéb kötelezettségek 142 150 2 657
11 Átértékelési számlák 156 231 0
12 Saját tőke 71 820 403
Források összesen 1 405 859 −27 331
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok