Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. balandžio 25 d.

2008 m. balandžio 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. balandžio 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 18 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 153,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu. 2008 m. balandžio 24 d. baigėsi vienos likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais terminas ir buvo atlikta nauja 28 dienų trukmės operacija. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) beveik nepakito ir yra 109,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 664,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 18,1 mlrd. eurų – iki 83,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 31,3 mlrd. eurų – iki 467,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. balandžio 23 d., baigėsi 204,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 173 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 49,4 mlrd. eurų – iki 196,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 209 643 −18
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 138 660 472
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 8 754 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 129 906 472
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 40 142 −339
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 890 114
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 890 114
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 468 020 −31 505
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 173 000 −31 500
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 295 001 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 18 −5
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 34 832 193
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 109 350 48
8 Valdžios skola eurais 38 592 0
9 Kitas turtas 350 730 3 704
Visas turtas 1 405 859 −27 331
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 664 260 1 467
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 197 364 −49 596
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 196 875 −49 439
2.2 Indėlių galimybė 140 −148
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 349 −9
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 184 −8
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 90 394 17 745
5.1 Valdžiai 83 139 18 163
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 255 −418
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 58 072 −372
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 888 126
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 348 247
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 348 247
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 148 0
10 Kiti įsipareigojimai 142 150 2 657
11 Perkainojimo sąskaitos 156 231 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 820 403
Visi įsipareigojimai 1 405 859 −27 331
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai