Menu

Digitální euro

Digitalizace se rozšířila do všech sfér našeho života a změnila způsob, jakým platíme.

V této nové éře by digitální euro zaručilo, že si obyvatelé eurozóny mohou zachovat bezplatný přístup k jednoduchému, všeobecně přijímanému, bezpečnému a důvěryhodnému platebnímu prostředku.

Digitální euro by stále bylo eurem, jako jím jsou eurobankovky, jen by mělo digitální podobu. Jednalo by se o elektronickou formu peněz vydávanou Eurosystémem (ECB a národními centrálními bankami), dostupnou pro všechny občany a podniky.

Digitální euro by hotovost nenahrazovalo, ale spíše ji doplňovalo. Eurosystém bude nadále zajišťovat, abyste měli k eurům v hotovosti přístup v celé eurozóně.

Digitální euro by vám poskytlo další možnost, jak platit, a to snadněji, a přispívalo by tak spolu s hotovostí k finanční inkluzi.

„Euro patří Evropanům a my jej strážíme. Měli bychom být připraveni na vydání digitálního eura, pokud by taková potřeba nastala.“

Christine Lagardeová, prezidentka ECB

Proč digitální euro?

Digitální euro by bylo rychlým, snadným a bezpečným nástrojem pro vaše každodenní platby.

Mohlo by podpořit digitalizaci evropského hospodářství a aktivně podporovat inovace v oblasti maloobchodních plateb.

ECB a národní centrální banky zemí eurozóny zkoumají výhody a rizika, aby peníze Evropanům i nadále dobře sloužily.

Zpráva o digitálním euru

Jaké jsou další výhody digitálního eura?

Digitální euro by spojovalo efektivitu digitálního platebního nástroje s bezpečností peněz centrální banky.

Pomohlo by řešit situace, ve kterých lidé již neupřednostňují hotovost, a vyhnout se závislosti na digitálních platebních prostředcích emitovaných a kontrolovaných zvnějšku eurozóny, jež by mohly oslabit finanční stabilitu a měnovou suverenitu.

Jednou z nejdůležitějších priorit by byla ochrana soukromí tak, aby digitální euro mohlo v digitálním věku pomoci zachovat důvěru v platby.

Kdy jej budeme moci začít používat?

Zatím jsme nerozhodli, zda digitální euro emitovat. V současné době se nacházíme v přípravné fázi: rozvíjíme koncepci, provádíme praktické pokusy, nasloucháme názorům širší veřejnosti a zapojujeme zúčastněné strany.

O tom, zda projekt digitálního eura zahájíme, rozhodneme zhruba v polovině roku 2021 tak, abychom se mohli připravit na možnou emisi digitálního eura někdy v budoucnu.

„Musíme zajistit, aby naše měna byla připravena pro budoucnost. Nečinnost není alternativou.“

Fabio Panetta, člen Výkonné rady ECB

Analyzovali jsme možné přínosy a výzvy digitálního eura

Jakou by mohlo mít podobu?

Odborníci z ECB a národních centrálních bank zemí eurozóny stanovili pro digitální euro řadu základních požadavků, jako je snadná dostupnost, spolehlivost, bezpečnost, efektivnost, ochrana osobních údajů a dodržování právních předpisů. Ty nám pomohou definovat, jak by mohlo digitální euro vypadat.

Digitální euro by bylo koncipováno tak, aby umožňovalo interoperabilitu s řešeními v oblasti soukromých plateb, což by usnadňovalo poskytování celoevropských řešení a dalších služeb spotřebitelům.

Bude digitální euro spravovat ECB?

ECB je jménem evropských občanů „správkyní“ eura, ať už jako bankovek nebo eura v digitální podobě.

Chceme zajistit, aby byla zachována hodnota našich peněz a aby jakákoli podoba digitálního eura byla v konečném důsledku chráněna a regulována centrální bankou.

Proč by digitální euro nebylo kryptoaktivem?

Kryptoaktiva se zásadně liší od peněz centrální banky: jejich ceny kolísají, protože nemají žádnou vnitřní hodnotu a neexistuje žádná spolehlivá instituce, která za nimi stojí.

Lidé používající digitální euro by k němu měli stejnou míru důvěry jako k hotovosti, neboť za oběma platebními prostředky stojí centrální banka. Nic takového kryptoaktiva, jako jsou stablecoins, nemohou zajistit.

ECB vysvětluje: Co je to bitcoin?

Děkujeme za váš názor!

Stejně jako euro, které každý den už používáme, by podoba digitálního eura měla odpovídat potřebám široké škály uživatelů.

Každé hodnocení musí proto vzít v úvahu všechny jeho důsledky, například pro měnovou politiku a finanční stabilitu.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili veřejné konzultace, která skončila 12. ledna a v jejímž rámci jsme obdrželi více než 8 000 odpovědí. Výsledky bychom rádi zveřejnili na jaře.

Chcete se na něco zeptat? Pošlete nám e-mail.

Tisková zpráva

Nový horizont pro celoevropské platby

Platby doznávají zásadních změn a centrální banky hrají v tomto procesu důležitou roli. Evropské platby musí být podpořeny konkurenčním a inovativním trhem, který je schopen uspokojovat spotřebitelskou poptávku při zachování evropské suverenity. V této souvislosti jsme pro digitální věk stanovili komplexní platební strategii.

Podívejte se na nejdůležitější body konference ECB

A digital euro for the digital era (Digitální euro pro digitální věk)

Digitální euro by bylo digitálním symbolem pokroku a integrace v Evropě, řekl člen Výkonné rady Fabio Panetta při prezentaci zprávy o digitálním euru. Od zavedení eura je ECB odpovědná za zachování důvěry občanů v naši měnu. Digitální euro by bylo spolu s hotovostí přístupné všem a díky němu by se rozšířil výběr, jak platit.

Sledovat slyšení v Evropském parlamentu

Podcast

The ECB Podcast: is it time for a digital euro? (Podcast ECB: dozrál čas na digitální euro?)

Co je to digitální euro? Jaké by byly jeho přínosy a jak by ovlivnilo způsob, kterým provádíme platby? Kdy by mohlo být k dispozici? O těchto a dalších otázkách diskutuje náš moderátor Michael Steen s Ulrichem Bindseilem, který má v ECB na starosti tržní infrastrukturu a platební styk.

Více informací (pouze anglicky)

Projevy, rozhovory a publikace členů Výkonné rady ECB