Menu

Evropski odnosi

Evropski odnosi

ECB je pristojnost za enotno denarno politiko v euroobmočju prevzela 1. januarja 1999. Čeprav je trdno umeščena v institucionalni okvir EU, ji Pogodba daje poseben status.

Predvsem je ECB popolnoma neodvisna pri izvajanju svojega mandata in nalog. Iz tega obenem nujno sledi, da zanjo veljajo stroga pravila glede poročanja prebivalcem Evrope in njihovim izvoljenim predstavnikom.

Z drugimi evropskimi institucijami in organi ECB sodeluje iz več ekonomskih, funkcionalnih in pravnih razlogov. Pri izvajanju nalog, povezanih z evropskim sodelovanjem, deluje v institucionalnem okviru ekonomske in monetarne unije (EMU) znotraj Evropske unije.