Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Euroopa suhted

1. jaanuaril 1999 võttis EKP üle vastutuse euroala ühtse rahapoliitika teostamise eest. Ehkki EKP on täielikult lõimitud ELi institutsioonilisse raamistikku, on talle aluslepinguga antud eristaatus.

EKP täidab oma volitusi ja ülesandeid täiesti sõltumatult. Sellest tulenevalt on EKP-l põhjalik aruandekohustus Euroopa kodanike ja nende valitud esindajate ees.

EKP suhtleb teiste Euroopa institutsioonide ja asutustega mitmesugustel majanduslikel, funktsionaalsetel ja õiguslikel põhjustel. Euroopa koostööga seotud ülesannete täitmisel tegutseb EKP Euroopa Liidu majandus- ja rahaliidu institutsioonilises raamistikus.

Kõik selle jaotise teemad