Menu

  1. Protokol (št. 4) o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in ECB, UL C 326, 26. 10. 2012, str. 230.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in ECB (neuradno prečiščeno besedilo), 1. 6. 2004.