Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

De ce emite BCE avize cu privire la legislația UE și cea națională?

Având în vedere rolul nostru și nivelul ridicat al expertizei de care dispunem în calitate de bancă centrală responsabilă de moneda euro, legiuitorii UE sau cei naționali trebuie să ne consulte atunci când propun noi proiecte legislative care ne‑ar putea afecta rolul.

Această cerință este prevăzută în tratatele fondatoare ale UE, ceea ce înseamnă că legislația respectivă este adoptată numai după ce BCE a fost consultată cu privire la aceasta. Recomandările noastre sunt prezentate, de regulă, sub forma unui aviz al BCE adoptat de Consiliul guvernatorilor.

Ce este un aviz al BCE?

Avizele BCE nu au caracter obligatoriu, ținând de rolul nostru consultativ. Emitem avize ori de câte ori instituțiile UE sau autoritățile naționale ne consultă cu privire la noi propuneri legislative care ar putea avea un impact asupra atribuțiilor noastre.

De exemplu, am emite un aviz în cazul în care Parlamentul European sau Consiliul UE ar lucra la dispoziții legislative noi care ar afecta instituția și activitatea noastră, precum supravegherea băncilor europene sau operarea și supravegherea sistemelor de plăți.

De asemenea, putem emite un aviz din proprie inițiativă atunci când considerăm că o lege nouă ne-ar putea influența rolul.

Exemple de avize ale BCE

Am adoptat, spre exemplu, avize cu privire la legi de impunere a unor limite pentru utilizarea numerarului în scopul spălării banilor și al evaziunii fiscale, în care formulăm recomandări referitoare la posibilitatea ca aceste legi să interfereze cu statutul de mijloc legal de plată al numerarului.

Am adoptat, de asemenea, avize cu privire la planurile statelor membre ale UE de a impune noi taxe asupra profiturilor băncilor, ceea ce ar putea influența capacitatea băncilor de a acorda credite companiilor și populației.

BCE a adoptat avize cu privire la o mare varietate de teme, inclusiv:

 • guvernanța economică în cadrul uniunii economice și monetare europene;

 • cerințele de capital și gestionarea crizelor la nivelul băncilor;
 • limitarea plăților în numerar;
 • supravegherea sistemelor de plăți;
 • compensarea prin contrapartide centrale a operațiunilor cu instrumente financiare derivate;
 • guvernanța băncilor centrale naționale;
 • aspecte legate de Fondul Monetar Internațional;
 • registre de credit;
 • restructurarea portofoliilor de împrumuturi ale băncilor;
 • noi impozite asupra profiturilor băncilor.

Unde pot consulta avizele BCE?

Transparența este importantă pentru noi în tot ceea ce întreprindem. Cât mai curând posibil după adoptare, publicăm avizele noastre pe EUR-LEX, iar uneori și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau pe website-ul nostru.

Avizele cu privire la propuneri legislative ale UE sunt disponibile în toate limbile oficiale ale UE, pe când cele cu privire la propuneri legislative naționale se publică în limba engleză și în limba (limbile) națională(e) relevantă(e).

Care este cadrul juridic al BCE și ce alte acte juridice mai putem adopta?

Obiectivele și atribuțiile noastre sunt prevăzute în:

Tratatul și Statutul ne conferă atribuții de reglementare în ceea ce privește adoptarea de diferite tipuri de acte juridice în domeniul nostru de competență pentru a ne eficientiza munca. Totodată, acestea consolidează independența noastră în calitate de bancă centrală.

Pe lângă avize, putem adopta de asemenea:

 • regulamente;
 • decizii;
 • recomandări.

Aceste acte juridice diferă în privința mai multor aspecte importante. Unele dintre ele sunt „cu caracter obligatoriu”, ceea ce înseamnă că stabilesc norme care trebuie respectate. Altele sunt „fără caracter obligatoriu”, oferind recomandări sau clarificând anumite aspecte. Mai mult decât atât, unele tratează aspecte specifice, iar altele au o sferă mai generală; unele se aplică unor țări individuale, iar altele, zonei euro în ansamblu.