Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Zakaj ECB svetuje o evropski in nacionalni zakonodaji?

Zaradi naše vloge, ki jo imamo kot centralna banka za euro, in zaradi našega obsežnega strokovnega znanja se morajo zakonodajalci Evropske unije ali posameznih držav članic z nami posvetovati vedno, ko predlagajo nove zakone, ki bi lahko vplivali na našo vlogo.

Ta obveznost je določena v ustanovnih pogodbah EU, kar pomeni, da so ti zakoni sprejeti šele potem, ko se je predlagatelj o njih posvetoval z ECB. Naš nasvet je navadno predstavljen v obliki mnenja ECB, ki ga sprejme Svet ECB.

Kaj je mnenje ECB?

Mnenja ECB niso zavezujoča in so del naše svetovalne vloge. Sprejmemo jih vsakič, ko se institucije EU ali nacionalni organi z nami posvetujejo o predlogih zakonov, ki bi lahko vplivali na naše delo.

Tako bi denimo sprejeli mnenje, če bi Evropski parlament ali Svet EU pripravljal novo zakonodajo, ki bi imela posledice za nas in naše delo, na primer pri nadzoru evropskih bank ali vzdrževanju plačilnih sistemov in spremljanju njihovega delovanja.

Mnenje lahko sprejmemo tudi na lastno pobudo, če menimo, da bi novi zakon vplival na našo vlogo.

Nekaj primerov

Mnenja smo sprejeli na primer o zakonih, ki omejujejo uporabo gotovine za namene pranja denarja ali davčne utaje, kjer smo svetovali o tem, ali bi takšni zakoni vplivali na status gotovine kot zakonitega plačilnega sredstva.

Sprejeli smo tudi mnenja o načrtih držav članic EU, da dodatno obdavčijo dobičke bank, ker bi takšen davek lahko vplival na sposobnost bank, da kreditirajo podjetja in prebivalstvo.

ECB je sprejela mnenja o številnih različnih temah, kot so:

 • ekonomsko upravljanje v ekonomski in monetarni uniji v Evropi

 • kapitalske zahteve in krizno upravljanje za banke
 • omejitve glede uporabe gotovine
 • pregled nad delovanjem plačilnih sistemov
 • kliring izvedenih finančnih instrumentov prek centralnih nasprotnih strank
 • upravljanje nacionalnih centralnih bank
 • vprašanja v zvezi z Mednarodnim denarnim skladom
 • kreditni registri
 • prestrukturiranje posojilnih portfeljev bank
 • novi davki na dobičke bank

Kje lahko najdem mnenja ECB?

Pri vseh naših dejavnostih skušamo biti karseda transparentni. Zato mnenja čimprej po sprejetju objavimo na spletnem mestu EUR-LEX, včasih pa tudi v Uradnem listu Evropske Unije in na našem spletnem mestu.

Mnenja o predlagani zakonodaji EU so na voljo v vseh uradnih jezikih EU, mnenja o osnutkih nacionalne zakonodaje pa v angleščini in ustreznih nacionalnih jezikih.

Kaj sestavlja pravni okvir ECB in katere druge vrste pravnih aktov lahko sprejmemo?

Naši cilji in naloge so določeni v naslednjih dveh dokumentih:

Pogodba in Statut nam dajeta pooblastila, da sprejemamo različne vrste pravnih aktov na področjih v naši pristojnosti, da bi lahko delovali bolj učinkovito. To obenem utrjuje našo neodvisnost kot centralna banka.

Poleg mnenj lahko sprejmemo:

 • uredbe
 • sklepe
 • priporočila

Ti pravni akti se razlikujejo v številnih pomembnih vidikih. Nekateri so »zavezujoči«, kar pomeni, da določajo pravila, ki jih je treba spoštovati. Drugi so »nezavezujoči« in izražajo nasvet ali pojasnjujejo določeno vprašanje. Poleg tega nekateri obravnavajo zelo konkretna vprašanja, drugi pa so splošnejši, in nekateri veljajo za posamezno državo, drugi pa za celotno euroobmočje.